8 Tháng Mười Một, 2019

Học Về Đại Từ En Và Y Trong Tiếng Pháp

ĐẠI TỪ EN VÀ Y TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy học […]
5 Tháng Mười Một, 2019

Học Về Đại Từ Sở Hữu Trong Tiếng Pháp

ĐẠI TỪ SỞ HỮU TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trung tâm dạy tiếng […]
2 Tháng Mười Một, 2019

Học Từ Vựng Tiếng Pháp Về Chủ Đề Môi Trường

TỪ VỰNG TIẾNG PHÁP VỀ CHỦ ĐỀ MÔI TRƯỜNG Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường […]
30 Tháng Mười, 2019

Học Về Đại Từ Bổ Ngữ Trong Tiếng Pháp

PRONOMS COMPLÉMENTS  – ĐẠI TỪ BỔ NGỮ TRONG TIẾNG PHÁP (Phần 1) Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]