14 Tháng Năm, 2020

Học Về Đại Từ Bất Định Trong Tiếng Pháp

Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy tiếng pháp uy tín chất lượng nhất hiện nay. Với […]
9 Tháng Năm, 2020

Học Từ Vựng Tiếng Pháp về Chuyên Ngành Kinh Tế

Vocabulaire de l’économie  – Các Từ Vựng Tiếng Pháp Trong Ngành Kinh Tế   Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành […]
3 Tháng Năm, 2020

Cách Sử Dụng Đại Từ Bổ Ngữ Trong Tiếng Pháp

Cách sử dụng đại từ bổ ngữ trong tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
28 Tháng Tư, 2020

Cách Sử Dụng À En Au Trong Tiếng Pháp

CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ “ À , EN , AU, AUX” TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy […]