29 Tháng Mười Một, 2019

Tính Từ Tiếng Pháp Thông Dụng Bạn Phải Biết

TÍNH TỪ TIẾNG PHÁP THÔNG DỤNG BẠN NÊN BIẾT Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy […]
26 Tháng Mười Một, 2019

Học Về Tính Từ Không Xác Định Trong Tiếng Pháp

TÍNH TỪ KHÔNG XÁC ĐỊNH TRONG TIẾNG PHÁP  – ADJECTIF INDÉFINI Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]
23 Tháng Mười Một, 2019

Cách Viết Về Gia Đình Bằng Tiếng Pháp

HƯỚNG DẪN VIẾT GIỚI THIỆU VỀ GIA ĐÌNH BẰNG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]
20 Tháng Mười Một, 2019

Hướng Dẫn Viết Về Các Hoạt Động Ngày Nghỉ Cuối Tuần Bằng Tiếng Pháp

HƯỚNG DẪN VIẾT CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY NGHỈ CUỐI TUẦN BẰNG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng […]