26 Tháng Một, 2019

Video Tự học tiếng Pháp – bài 1

Cách đếm số thứ tự từ 1 đến 20 trong tiếng Pháp un, deux, trois...
26 Tháng Một, 2019

Video Tự học tiếng Pháp- bài 1- Hội thoại 1

Hội thoại tiếng Pháp. Tự học tiếng Pháp với những câu hội thoại đơn giản. # francais#tiêngpháp#tuhoctiengphap
26 Tháng Một, 2019

Xem Học Từ Vựng Tiếng Pháp, Visage, Khuôn Mặt, Từ vựng Tiếng Pháp về khuôn mặt, Học Tiếng Pháp

Học Từ Vựng Tiếng Pháp, Visage, Khuôn Mặt, Từ vựng Tiếng Pháp về khuôn mặt, Học Tiếng Pháp
26 Tháng Một, 2019

Video Tự học tiếng Pháp : #20 Chia động từ Savoir và Devoir ở thì hiện tại

📝 Liên kết hữu ích trong việc tự học chia động từ: - Danh sách các động từ thông dụng: http://monsu.desiderio.free.fr/atelier/freqverb.html - Website chia động từ (có phân loại động từ, in đậm công thức chia): https://leconjugueur.lefigaro.fr/ - Website chia động từ (Pháp - Anh): http://www.verb2verbe.com/ 📝 Gợi ý trả lời phần bài tập: Bài…