26 Tháng Một, 2019

Video Tiếng pháp cơ bản Online bài 3-1 Le nouveau taxi 1 bài 3-2 Le nouveau taxi 1

email liên hệ : francaisdebutant123@gmail.com Đăng kí khóa học tiếng pháp cơ bản online https://docs.google.com/forms/d/11zNH1NAe46SyRHGWfkDLaprQ-O11Y68vCvCtL-KY-x0/edit
26 Tháng Một, 2019

Xem Học tiếng Pháp # Các con số từ 0 đến 100

French4me.net / Simply the best place to learn French www.french4me.net Học tiếng Pháp với, có tay nghề cao, thoải mái và có nguồn gốc động lực giáo viên tiếng Pháp của bạn. Học một ngôn ngữ nên được vui vẻ và tôi đã cố gắng để làm cho các video sẽ giúp bạn trở nên…
26 Tháng Một, 2019

Xem Anh Pháp Lẫn Lộn: tại sao học tiếng pháp? (English vs Francais)

My fun moment of jabber
26 Tháng Một, 2019

Xem Chủ tịch Hồ Chí Minh nói tiếng Pháp

Thuớc phim Tư liệu lịch sử hiếm hoi về hình ảnh thật của Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn nữ Phóng Viên Pháp năm 1964... http://SimKinhDich.vn - Nhà cung cấp Sim Số Đẹp Phong Thủy