29 Tháng Một, 2019

Video #1 Tự học tiếng Pháp French Alphabet

Tự Học Tiếng Pháp học dễ dàng và đạt hiệu quả 2015 2016
29 Tháng Một, 2019

Video Tự học tiếng Pháp căn bản #11 Vị trí và sự thay đổi của TÍNH TỪ

Tự học tiếng Pháp căn bản #11 Vị trí và sự thay đổi của TÍNH TỪ Học ngoại ngữ, tổng hợp những bài học tiếng Pháp Tổng hợp những bài giảng tiếng Pháp cơ bản và nâng cao được biên soạn và giảng dạy bời các giáo viên nước ngoài! Hãy Like và sub ủng…
29 Tháng Một, 2019

Xem Top 10 chương trình truyền hình tốt nhất để học tiếng Pháp

Top 10 chương trình truyền hình tốt nhất để học tiếng Pháp Bạn đã học tiếng Pháp qua phim ảnh bao giờ chưa? Nếu chưa, có lẽ bạn sẽ muốn bắt đầu ngay đấy. Không có cách nào để học các thành ngữ và cụm từ thông dụng trong Pháp ngữ hiệu quả hơn những…
29 Tháng Một, 2019

Xem VTV2 học tiếng Pháp qua bài hát – Changer

VTV2 học tiếng Pháp qua bài hát - Changer. Người dạy: Cô Quỳnh (Đại học Hà Nội), An Ly (Đại học Ngoại thương) và Hoàng Hà Jolly Joker (Đại học Hà Nội)