26 Tháng Một, 2019

Video Tự học tiếng Pháp căn bản: #8 Chia động từ VENIR

Với bài học tiếng Pháp căn bản số 8 này, các bạn sẽ học cách chia và cách sử dụng động từ VENIR ở thì hiện tại. Đồng thời, clip cũng đề cập đến TÚC TỪ và cách sử dụng nó trong vài trường hợp liên quan đến động từ VENIR. Như thường lệ, phần…
26 Tháng Một, 2019

Video Tự học tiếng Pháp – bài 1

Cách đếm số thứ tự từ 1 đến 20 trong tiếng Pháp un, deux, trois...
26 Tháng Một, 2019

Video Tự học tiếng Pháp- bài 1- Hội thoại 1

Hội thoại tiếng Pháp. Tự học tiếng Pháp với những câu hội thoại đơn giản. # francais#tiêngpháp#tuhoctiengphap
26 Tháng Một, 2019

Xem Học Từ Vựng Tiếng Pháp, Visage, Khuôn Mặt, Từ vựng Tiếng Pháp về khuôn mặt, Học Tiếng Pháp

Học Từ Vựng Tiếng Pháp, Visage, Khuôn Mặt, Từ vựng Tiếng Pháp về khuôn mặt, Học Tiếng Pháp