26 Tháng Một, 2019

Xem Vui học tiếng Pháp: Chặn đường một năm nhìn lại (Biomedera Education)

Vui học tiếng Pháp: Chặn đường một năm nhìn lại (Biomedera Education) Video này cô Khanh sẽ tâm sự với các bạn một số cảm nhận sau một năm xây dựng chương trình tiếng Pháp nhằm giúp tất cả mọi người yêu thích tiếng Pháp có cơ hội để tự học cũng như bổ khuyết…
26 Tháng Một, 2019

Video (2) Luyện nghe tiếng Pháp cơ bản: 5 bài nghe cơ bản Pháp Việt

Fanpage: Học tiếng Pháp từ cơ bản đến nâng cao: https://www.facebook.com/hoctiengphapcobannangcao/?fref=ts
26 Tháng Một, 2019

Xem Học Từ Vựng Tiếng Pháp, Legumes, Rau Củ Quả, Học Tiếng Pháp

Học Từ Vựng Tiếng Pháp, Legumes, Rau Củ Quả, Học Tiếng Pháp
26 Tháng Một, 2019

Xem Học Từ Vựng tiếng pháp, Metiers, Nghề Nghiệp, Học Tiếng Pháp

Học Từ Vựng tiếng pháp, Metiers, Nghề Nghiệp, Học Tiếng Pháp