25 Tháng Một, 2019

Xem 1000 câu tiếng Pháp giao tiếp hằng ngày thông dụng nhất – Learn French Phrase – French Conversation

25 Tháng Một, 2019

Xem Tự học tiếng Pháp: #21 Passé composé

📩 Liên hệ: tranmignon@gmail.com 📝 Liên kết hữu ích trong việc tự học chia động từ: - Danh sách các động từ thông dụng: http://monsu.desiderio.free.fr/atelie... - Website chia động từ (có phân loại động từ, in đậm công thức chia): https://leconjugueur.lefigaro.fr/ - Website chia động từ (Pháp - Anh): http://www.verb2verbe.com/
25 Tháng Một, 2019

Xem MÌNH ĐI HỌC TIẾNG PHÁP- CUỘC SỐNG PHÁP

25 Tháng Một, 2019

Video HỌC TIẾNG PHÁP CƠ BẢN BÀI 1 [ LE NOUVEAU TAXI 1 ]

LE FRANCAIS DEBUTANT Gmail liên hệ: tatcavigiadinh@gmail.com