27 Tháng Một, 2019

Xem Học tiếng Pháp trực tuyến với Skype

Học tiếng Pháp trực tuyến với Skype. Lợi ích của các bài học tiếng Pháp trực tuyến trên skype được giải thích trong video này.
27 Tháng Một, 2019

Xem Học Tiếng Pháp # 8 : SÁU BÍ QUYẾT và chuyện Con Mẹ Bán DƯA – Cuộc Sống Bên PHÁP vlog 123

6 bí quyết của phương pháp HỌC TIẾNG PHÁP của kênh CUỘC SỐNG BÊN PHÁP sẽ đem lại kết quả nhanh và tốt trong việc học tiếng Pháp của các bạn. 98% giúp não của các bạn nhớ, suy nghĩ và nói chuyện như cách của người ở bên Pháp từ lâu hay sanh ra…
26 Tháng Một, 2019

Xem 1000 câu Tiếng Pháp giao tiếp hàng ngày (P1) – La bonne prononciation – CAP FRANCE

26 Tháng Một, 2019

Video #3 Tự học tiếng Pháp French Greetings Chào hỏi 2