26 Tháng Một, 2019

Video Tự học tiếng Pháp- bài 1- Hội thoại 1

Hội thoại tiếng Pháp. Tự học tiếng Pháp với những câu hội thoại đơn giản. # francais#tiêngpháp#tuhoctiengphap