Xem 1000 câu giao tiếp Tiếng Pháp hàng ngày (P2) – Học Tiếng Pháp – CAP FRANCE
5 Tháng Mười, 2019
Video [DU HỌC PHÁP 🇫🇷] #6| Lần đầu đi ăn đồ Việt Nam tại Pháp
5 Tháng Mười, 2019

Video #5 // Một ngày đi học của du học sinh Pháp // MA JOURNÉE A L’UNIVERSITÉ // SOUS-TITRES FRANÇAIS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *