Xem Học Tiếng PHÁP Khi Ngủ – 30 câu ngắn và cụm từ GIAO TIẾP căn bản – Phần 1
22 Tháng Mười Một, 2020
Học Về Dấu Trong Từ Trong Tiếng Pháp
23 Tháng Mười Một, 2020

Video Bài 12 Cách nói tuổi – Động từ "Avoir" | Tiếng Pháp cơ bản dành cho người mới bắt đầu 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *