Xem Hai chị em hát hò & TT đọc truyện, học tiếng Pháp – Camilla ThyThy& Annalisa LyLy
26 Tháng Một, 2019
Xem Học Tiếng Pháp # 41 : Imparfait / Passé Composé cách chia động từ và luật NHÂN QUẢ – vlog 295
26 Tháng Một, 2019

Video Bài 6: Chào và hỏi tên trong tiếng Pháp – Vous vous appelez comment?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *