Video #5 // Một ngày đi học của du học sinh Pháp // MA JOURNÉE A L’UNIVERSITÉ // SOUS-TITRES FRANÇAIS
7 Tháng Mười, 2019
Xem Tiếng Pháp cơ bản online bài 7-2 Le nouveau taxi
8 Tháng Mười, 2019

Video FRENCHI EP.1/Tớ đã đến Pháp như thế nào? – Du học Pháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *