Video Học tiếng Pháp cơ bản: Các bộ phận cơ thể người (Bài 3)
26 Tháng Một, 2019
Video Tự học tiếng Pháp: #14 Đặt câu hỏi (phần 1)
26 Tháng Một, 2019

Video Giao tiếp Tiếng Pháp cơ bản Số 1 Chào hỏi và gặp gỡ Salutation et Rencontre

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *