Video #3. Tự học tiếng Pháp – French Greetings – Chào hỏi 2
25 Tháng Một, 2019
Xem Tự học tiếng Pháp #28 : Diễn đạt thời gian
25 Tháng Một, 2019

Video Giao tiếp Tiếng Pháp cơ bản-Số 4: Ở sân bay (À l’aéroport)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *