Video Ngữ pháp Tiếng Pháp theo yêu cầu-Số 3: Cách sử dụng các mạo từ (le,la,les,un,une,des,du,de la)
26 Tháng Một, 2019
Video Tự học tiếng Pháp : #20 Chia động từ Savoir và Devoir ở thì hiện tại
26 Tháng Một, 2019

Video Giao tiếp Tiếng Pháp cơ bản-Số 7: Chỉ đường (Demander sa route)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *