Xem [DUCTUANNET] Học tiếng pháp với giáo trình Reflets – Bài 11
26 Tháng Một, 2019
Video Giao tiếp Tiếng Pháp cơ bản-Số 7: Chỉ đường (Demander sa route)
26 Tháng Một, 2019

Video Ngữ pháp Tiếng Pháp theo yêu cầu-Số 3: Cách sử dụng các mạo từ (le,la,les,un,une,des,du,de la)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *