Video Tự học tiếng Pháp : #16 Tính từ và đại từ chỉ định
26 Tháng Một, 2019
Xem [FRENCH LAND] Luyện nghe tiếng Pháp: J’ai faim
26 Tháng Một, 2019

Video Tự học tiếng Pháp #26 : Imparfait

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *