Video Tự Học Tiếng Pháp – Bài 4 : Nguyên Âm Kép ( Les Voyelles )
19 Tháng Ba, 2021
Video Tự Học Tiếng Pháp – Bài 6 : Dấu trong tiếng pháp- Les Accents Aigu / grave/ circonflexe/ le tréma
21 Tháng Ba, 2021

Video Tự Học Tiếng Pháp – Bài 5 : Nguyên Âm Mũi ON – EN – IN ( Les Voyelles Nasales )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *