Xem 💖 20 câu Test TCF, số 6 – phần 2, Test d'entraînement au TCF, Réussir TCF
23 Tháng Ba, 2021
Học Tiếng Pháp Giao Tiếp Của Người Pháp
23 Tháng Ba, 2021

Video Tự Học Tiếng Pháp – Bài 9 : Số Thứ Tự Trong tiếng Pháp ( Les nombres ordinaux)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *