Video Tiếng Pháp cơ bản-Bài 3: Đại từ nhân xưng trong tiếng Pháp ✔
25 Tháng Một, 2019
Xem Học tiếng Pháp # N’ayez pas peur et apprenez le français avec 32 dialogues
25 Tháng Một, 2019

Video Tự học tiếng Pháp căn bản: #10 Masculin – féminin, Singulier – pluriel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *