Xem Học tiếng Pháp VOV 2.
27 Tháng Một, 2019
Xem [DUCTUANNET] Học tiếng pháp với giáo trình Reflets – Bài 3
27 Tháng Một, 2019

Video Tự học tiếng Pháp căn bản: #12 Article partitif – mạo từ thành phần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *