Video Tự học tiếng Pháp – sơ cấp trung cấp – Lecon 2 – Dialogue : Dans le hall d'un hôtel
4 Tháng Tám, 2019
Video Tự học tiếng Pháp căn bản #10 Masculin féminin, Singulier pluriel
4 Tháng Tám, 2019

Video Tự học tiếng Pháp căn bản #2 phần cuối Số đếm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *