Video Bài 1: Bảng chữ cái tiếng Pháp – Les lettres de l’alphabet (Phần 1)
25 Tháng Một, 2019
Video HỌC TIẾNG PHÁP CƠ BẢN BÀI 1 [ LE NOUVEAU TAXI 1 ]
25 Tháng Một, 2019

Video Tự học tiếng Pháp căn bản: #2 – Số đếm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *