Video #3 Tự học tiếng Pháp French Greetings Chào hỏi 2
26 Tháng Một, 2019
Xem Học Tiếng Pháp # 8 : SÁU BÍ QUYẾT và chuyện Con Mẹ Bán DƯA – Cuộc Sống Bên PHÁP vlog 123
27 Tháng Một, 2019

Xem 1000 câu Tiếng Pháp giao tiếp hàng ngày (P1) – La bonne prononciation – CAP FRANCE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *