Xem [DUCTUANNET] Học tiếng pháp với giáo trình Reflets – Bài 5
26 Tháng Một, 2019
Xem Bài 4.2 TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ HÀNG P2 // French in Cafe and Restaurant Part 2
26 Tháng Một, 2019

Xem Bài 10: Một số câu giao tiếp tiếng Pháp (Đàm thoại)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *