Xem Học tiếng Pháp giao tiếp
28 Tháng Một, 2019
Xem Từ vựng tiếng Pháp : Gia đình
28 Tháng Một, 2019

Xem Giao tiếp Tiếng Pháp cơ bản-Số 8: Phàn nàn ở nhà hàng (Se plaindre du service dans un restaurant)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *