Xem Ứng dụng luyện nói-giao tiếp-từ vựng Tiếng Pháp (số 1)
25 Tháng Một, 2019
Xem Tự học tiếng Pháp #25 : Impératif – Câu mệnh lệnh
25 Tháng Một, 2019

Xem Nói Tiếng Pháp: Giới thiệu bản thân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *