Xem Học Tiếng Pháp # 37 : Các Lỗi Thường Gặp PAS | PLUS | NE PAS | NE PLUS | – vlog 276
28 Tháng Hai, 2019
Xem Học Tiếng Pháp # 13 : ACHETER [ MUA ] dùng với À , DE hay POUR – Cuộc Sống Bên PHÁP vlog 166
1 Tháng Ba, 2019

Xem Phát âm Tiếng Pháp cho người bắt đầu- Bài 2: Chữa bài tập của bài 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *