Xem Tiếng Pháp giao tiếp – Mua thuốc Tây (À la pharmacie) (phần 1)
7 Tháng Tám, 2020
Xem Tiếng Pháp giao tiếp – Tìm nơi lưu trú (trú chân) (L'hébergement)
8 Tháng Tám, 2020

Xem Sách Ngữ Pháp Tiếng Pháp Trình độ A1 – A2 – B1 – B2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *