Video Tiếng pháp cơ bản Online bài 3-1 Le nouveau taxi 1 bài 3-2 Le nouveau taxi 1
26 Tháng Một, 2019
Video Tự học tiếng Pháp căn bản: #9 Động từ FAIRE
26 Tháng Một, 2019

Xem Thắc mắc Tiếng Pháp: Tiếng Pháp có bao nhiêu thì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *