Xem Giao tiếp Tiếng Pháp cơ bản-Số 3: Đi chợ (Au marché)
25 Tháng Một, 2019
Xem Tiếng pháp cơ bản Online bài 5-1 Le nouveau taxi
25 Tháng Một, 2019

Xem Tiếng pháp cơ bản Online bài 1-2 Le nouveau taxi 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *