Video Vlog1: Một tuần bình thường ở Pháp (Đi học, lượn lờ…) || Du học Pháp
15 Tháng Mười Hai, 2019
Video Tôi tự học tiếp Pháp – bài tập Lecon 3 Le nouveau taxi 1 | kienthuccuatoi
16 Tháng Mười Hai, 2019

Xem Tiếng Pháp sơ cấp-Bài 4: Mạo từ trong Tiếng Pháp ✔

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *