Video BÀI 1 I HỌC TỪ VỰNG TIẾNG PHÁP CƠ BẢN PART 1
9 Tháng Ba, 2019
Xem Tiếng Pháp cơ bản online bài 6-2 Le nouveau taxi
9 Tháng Ba, 2019

Xem [Truyện dịch] Cậu bé Tanguy (giọng đọc tiếng Pháp, song ngữ Pháp – Việt)

Comments are closed.