30 Tháng Ba, 2021

Video Bài 20 Đại từ trọng âm – Les pronoms toniques | Tiếng Pháp cơ bản dành cho người mới bắt đầu 1

Bài 20 Đại từ trọng âm - Les pronoms toniques #françaisdesammi #tiengphapcoban #coursdefrançais #pourdebutant #tiengphap #français Khóa học online tiếng Pháp cơ bản dành cho người mới bắt đầu sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản, dễ hiểu và chi tiết nhất, giúp bạn bước đầu làm quen và chinh phục ngôn…
30 Tháng Ba, 2021

Video Bài 27 Chủ đề mua sắm – Shopping | Tiếng Pháp cơ bản dành cho người mới bắt đầu

Bài 27 Chủ đề mua sắm - Shopping #françaisdesammi #tiengphapcoban #coursdefrançais #pourdebutant #tiengphap #français Khóa học online tiếng Pháp cơ bản dành cho người mới bắt đầu sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản, dễ hiểu và chi tiết nhất, giúp bạn bước đầu làm quen và chinh phục ngôn ngữ được…
11 Tháng Ba, 2021

Video Cách chia động từ tiếng Pháp kết thúc bởi -ER và ngoại lệ cần lưu ý| Ngữ pháp cơ bản

Động từ kết thúc bởi -er: cách chia và các phân nhóm nhỏ, ngoại lệ giúp các bạn hệ thống hoá cách học và cách nhớ được dễ dàng hơn. Bài 2: https://youtu.be/q7yuwnqnt0c --- Kết nối với chúng mình tại: ► Muốn học Online 1-1 với tôi: https://bit.ly/HocOnlineTiengPhap ► Liên hệ tôi: https://bit.ly/JulienNam ► Nhóm…
6 Tháng Ba, 2021

Video Hack não danh từ tiếng Pháp| Giống đực| Ngữ Pháp cơ bản

Bài học trả lời cho câu hỏi: 1. Tại sao phải học danh từ tiếng Pháp? 2. Dấu hiệu và làm thế nào để tôi biết được đó là danh từ giống gì? Đực hay cái? Phần 1 này chỉ tập trung vào giống ĐỰC. ---- Cám ơn các bạn đã theo dõi kênh. Nếu…