Xem Không cần học tiếng Pháp vẫn có thể giao tiếp qua CỬ CHỈ TAY | French hand gestures | HÀNG XÓM TÂY
1 Tháng Hai, 2021
Xem Bài 17 Cấu trúc il y a và c'est | Tiếng Pháp cơ bản dành cho người mới bắt đầu 1
2 Tháng Hai, 2021

6 Cặp Động Từ Trái Nghĩa Thường Gặp Trong Tiếng Pháp

Các Cặp Động Từ Trái Nghĩa Thường Gặp Trong Tiếng Pháp

Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy tiếng pháp uy tín chất lượng nhất hiện nay. Với các khóa học nổi tiếng như:

Tiếng pháp cơ bản

Tiếng pháp giao tiếp

Học tiếng pháp miễn phí

Cùng Capfrance tìm hiểu về các cặp động từ diễn đạt những hành động đối lập nhau nhé !

Các Cặp Động Từ Trái Nghĩa Thường Gặp Trong Tiếng Pháp

  • Prêter  #  emprunter : cho mượn  #  mượn
  • Vendre  #  acheter : bán  # mua
  • Donner  # recevoir : cho  # nhận
  • Comprendre  #  faire partie de : bao gồm  #  ở trong số những
  • Entraîner  # être dû à  : gây nên  # do,bởi
  • Posséder  # appartenir à : có  #  thuộc quyền sở hữu ( của ai)

Tags: cac cap dong tu trai nghia thuong gap trong tieng phapday tieng phaphoc tieng phap mien phitieng phap co banhoc tieng phaptieng phap giao tiep

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *