Video Tiếng pháp cơ bản Online bài 1-3 Le nouveau taxi 1 (luyện số nâng cao)
8 Tháng Chín, 2019
Video Tự học tiếng Pháp – sơ cấp trung cấp – Lecon 3 – vocabulaire
9 Tháng Chín, 2019

Video #4.1 // DU HỌC PHÁP // SOUS-TITRES EN FRANÇAIS / Quyết định tạm xa Paris và chuyển đến thành phố mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *