Video Du Học Sinh Pháp Làm Gì Trong Mùa Covid? #Stayhomechallenge
30 Tháng Ba, 2020
Video Du học Pháp 🇫🇷 Du học ngành y tại Pháp 🇫🇷 La Reforme 2020 PASS LAS PASSERELLE
30 Tháng Ba, 2020

Video Bài 20: Đặt câu hỏi tiếng Pháp bằng từ "quel/quelle" (Phần 1: Số ít) – Interroger avec quel/quelle

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *