Xem Học tiếng Pháp # 60 cuộc đối thoại
17 Tháng Mười, 2019
Video Học tiếng Pháp căn bản # Vocabulaire #7
18 Tháng Mười, 2019

Video Đã du học Pháp, thành phố Bordeaux thì nên xem video này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *