Xem Tiếng Pháp giao tiếp – Sơ kết các tình huống giao tiếp cơ bản
12 Tháng Mười, 2019
Xem Học tiếng pháp cơ bản bài 2-3 Le nouveau taxi 1 (exercice)
14 Tháng Mười, 2019

Video [ DU HỌC PHÁP 🇫🇷 ] Đi HỌC đi LÀM cùng mình // A day in my life in France

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *