Video Học tiếng Pháp căn bản # Futur proche # Futur simple # Futur antérieur
4 Tháng Chín, 2019
Video Học tiếng Pháp căn bản # Le conditionnel présent # Le conditionnel passé
5 Tháng Chín, 2019

Video Học tiếng Pháp căn bản # Les voyelles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *