Xem Giao tiếp Tiếng Pháp cơ bản-Số 6: Phỏng vấn xin việc (Entretien d’embauche)
26 Tháng Một, 2019
Video Giao tiếp Tiếng Pháp cơ bản Số 1 Chào hỏi và gặp gỡ Salutation et Rencontre
26 Tháng Một, 2019

Video Học tiếng Pháp cơ bản: Các bộ phận cơ thể người (Bài 3)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *