Video Tự học tiếng Pháp căn bản: #7 Chia động từ Aller ở thì Hiện tại
25 Tháng Một, 2019
Video Lớp Học Tiếng Pháp Căn Bản Nhất Cho Ngưới Mới Bắt Đầu : Động Từ ÊTRE – Bài số 42
25 Tháng Một, 2019

Video Lớp Học Tiếng Pháp Căn Bản Cho Ngưới Mới Bắt Đầu : Đi MUA ĐỒ với ĐT Vouloir – Bài số 45

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *