Video Học tiếng Pháp cơ bản: Các bộ phận cơ thể người (Bài 3)
26 Tháng Một, 2019
Video Tự học tiếng Pháp: #14 Đặt câu hỏi (phần 1)
26 Tháng Một, 2019

Video Lớp Học Tiếng Pháp Căn Bản Cho Ngưới Mới Bắt Đầu : ÊTRE và trạng thái – Bài số 43

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *