Xem Tiếng Pháp giao tiếp – Tại một bệnh viện nọ… (Chez le médicin – À l'hôpital)
14 Tháng Tám, 2019
Video Tự học tiếng Pháp căn bản #6 Mạo từ Articles
15 Tháng Tám, 2019

Video Tự học tiếng Pháp căn bản #5 Tự giới thiệu Se présenter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *