Xem Các nguyên tắc giao tiếp tiếng Pháp cơ bản: Dự báo thời tiết (phần 5)
28 Tháng Một, 2019
Xem Giao tiếp Tiếng Pháp cơ bản-Số 8: Phàn nàn ở nhà hàng (Se plaindre du service dans un restaurant)
28 Tháng Một, 2019

Xem 1000 câu tiếng Pháp giao tiếp hằng ngày thông dụng nhất – Learn French Phrase – Frenc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *