Xem Bài 2 Ở quán bar Luyện nghe tiếng Pháp, Giao tiếp tiếng Pháp Học Tiếng Pháp
26 Tháng Một, 2019
Xem Học Tiếng Pháp # 20 : Đi LÀM VIỆC TRAVAILLER – học một lần biết ngay – Cuộc Sống Bên PHÁP vlog 187
26 Tháng Một, 2019

Xem Bài 4.2 TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ HÀNG P2 // French in Cafe and Restaurant Part 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *