Video [ DU HỌC PHÁP 🇫🇷 ] Đi HỌC đi LÀM cùng mình // A day in my life in France
13 Tháng Mười, 2019
Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Pháp Về Cảm Xúc
14 Tháng Mười, 2019

Xem Học tiếng pháp cơ bản bài 2-3 Le nouveau taxi 1 (exercice)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *