Video [DU HỌC PHÁP 🇫🇷] #7| Trải nghiệm lần đầu đi thi ở Pháp
12 Tháng Mười, 2019
Video [ DU HỌC PHÁP 🇫🇷 ] Đi HỌC đi LÀM cùng mình // A day in my life in France
13 Tháng Mười, 2019

Xem Tiếng Pháp giao tiếp – Sơ kết các tình huống giao tiếp cơ bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *